Brühler Stahlhandel

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

Brühler Stahlhandel GmbH streeft er altijd naar om informatie van hoge kwaliteit te verstrekken. Brühler Stahlhandel GmbH aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, volledigheid, kwaliteit of beschikbaarheid van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Brühler Stahlhandel GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat Brühler Stahlhandel GmbH met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Brühler Stahlhandel GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

 

2. Links en referenties

Brühler Stahlhandel GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zijn pagina's waarnaar wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen - tenzij hij volledig op de hoogte is van de illegale inhoud en in staat is om te voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina's bekijken. Brühler Stahlhandel GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. Brühler Stahlhandel GmbH heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Voor verdere inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van deze pagina's aansprakelijk, niet degene die via links naar de betreffende publicatie verwijst. Deze beperking geldt ook voor vermeldingen van derden in gastenboeken en forums. Brühler Stahlhandel GmbH maakt alleen gebruik van links om bezoekers de mogelijkheid te geven meer informatie te verkrijgen. Een link betekent echter niet dat Brühler Stahlhandel GmbH de betreffende externe pagina's aanbeveelt of dat Brühler Stahlhandel GmbH de inhoud als haar eigen pagina's aanneemt.